Liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHẦN HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM.

Số điện thoại: (+84-28) 3857 3461

Fax: (+84-28) 3855 2304

Email: saudaihoc@ump.edu.vn

www.ump.edu.vn

Hỗ trợ Trực tuyến

LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN